Opleiding

Rationeel Emotieve Therapie (RET) in de eerste lijn Centrale Rino Utrecht
Rationeel Emotieve Therapie, kortweg RET, is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Deze vorm van psychotherapie onderscheidt zich van andere (cognitieve) psychotherapieën, doordat ze de nadruk legt op de levensfilosofische basis van emotionele problemen. Dat maakt Rationeel Emotieve Therapie tot een unieke vorm van psychotherapie. Ofschoon er veel overeenkomsten zijn tussen RET en de Cognitieve Therapie van Aäron Beck, zijn er ook belangrijke verschillen.
RET benadrukt dat mensen zelf de sleutel voor een emotioneel gelukkig leven in handen hebben. Dit inzicht is het uitgangspunt van een zeer praktische methode die mensen in staat stelt om hinderlijke gevoelens beter te begrijpen en om actief te werken aan een emotioneel gelukkig leven. RET combineert een ‘no-nonsens- aanpak’ met een relativerend gevoel voor zelfspot. Binnen een psychotherapeutisch contact kan dit in lastige situaties vaak een uitkomst zijn.
Speciaal voor werkers in de eerstelijnsgezondheidszorg (psycholoog, maatschappelijk werkende, arts) is een driedaagse cursus RET in de eerstelijn ontwikkeld. Deze mikt zowel op een beter functioneren bij cliënt als bij hulpverlener. Na deze driedaagse training volgt een terugkomdag, waarbij de deelnemers hun ervaringen bij het werken met RET kunnen inbrengen.
Doel
Kennismaking met Rationeel Emotieve Therapie en toepassing van een aantal typische RET-technieken. In de cursus wordt aandacht gegeven aan zowel de  gesprekstechnieken als aan veranderingstechnieken die binnen de RET worden gebruikt. U bent na afloop in staat om Rationeel Emotieve Therapie toe te passen in uw werk met clienten.

Doelgroep
Psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen, maatschappelijk werkenden, huisartsen werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg. Er wordt van u als deelnemer een zeer actieve inbreng verwacht. U moet bereid zijn om toepassing van RET op anderen en op uw eigen gedrag in te brengen.

Accreditatie en erkenning

 

Inhoud
In de cursus wordt de RET-theorie gekoppeld aan praktische methoden die tijdens de cursus geïllustreerd en getraind worden. 
Belangrijke programma-onderdelen van de drie instructie-dagen zijn:

 • Rationeel Emotieve Theorie:
 • filosofische uitgangspunten,
 • theorie van emoties
 • psychische stoornissen,
 • Filosofische RET
 • Blootleggen van irrationele overtuigingen met behulp van Socratische dialoog
 • Disputing en andere manieren om overtuigingen te veranderen
 • Klachtgerichte RET
 • Toepassing van het ‘G-schema’ als analyse techniek
 • De emotionele stoornissen (angst, depressie, woede)
 • De gedragsproblemen (verslavingen, eetstoornissen)
 • Optimaal leven door RET
 • Emotionele zelfredzaamheid
 • Rationele levensovertuigingen

Voor de terugkomdag krijgen de deelnemers brengen de deelnemers eigen ervaringen in.
Literatuur
U ontvangt een reader met uitgebreide informatie.

Certificaat
U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Data en locatie
3 dagen van 9.30 – 16.30 uur in Utrecht plus terugkomdag

Comments are closed.